Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
Insight

Tätningserbjudande nu valbart med och utan tidsstämpel

I EU-lagstiftningen används sälar ofta av organisationer utan någon tidsstämpel. Swisscom erbjöd hittills förseglingen endast i kombination med tidsstämpeln. En förseglingstjänst utan tidsstämpel har lägre transaktionskostnader. Fjärrsignaturer med förseglingar baseras på SSL-åtkomstcertifikat som säkerställer en krypterad och tillförlitlig kommunikation mellan signaturapplikation (batch) och fjärrsignaturstjänst från Swisscom. I händelse av avancerade tätningar måste företrädare för organisationen korrekt identifiera företagscertifikatet till Swisscom. Vid kvalificerad försegling kommer en gemensam ceremoni att äga rum med deltagare från Swisscom eller Swisscom-partners och förseglingsorganisationen.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom