savjetnikeIDAS regulativa

Uredba eIDAS opisuje Uredbu EU br. 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i trust services za elektroničke transakcije na domaćem europskom tržištu.

Svatko tko je ikada digitalno potpisivao dokumente ili se morao identificirati na internetu sigurno je došao u dodir s EU regulativom eIDAS. Sastavni je dio kada je u pitanju pravna sigurnost na internetu, jer postavlja standarde za elektroničku identifikaciju i druge trust services. U ovom vodiču saznat ćete što je eIDAS uredba i kakav utjecaj ima na elektroničke transakcije.

Što je eIDAS uredba?

Skraćenica eIDAS označava " elektroničku identifikaciju, autentifikaciju i usluge povjerenja" – uredbu, koja je na snazi od 1. srpnja 2016. Ova EU uredba utvrđuje obvezujuća pravila o "elektroničkoj identifikaciji" i "elektroničkoj trust services" koja moraju se pridržavati sve zemlje unutar Europske unije. Uredba također uspostavlja jedinstvene okvirne uvjete u europskom prostoru.

Ciljevi uredbe

Uredba eIDAS dodatni je korak za EU da se transformira u jedinstveno digitalno tržište. Cilj uredbe je stvoriti jedinstveni standard za digitalni potpis u EU i uspostaviti daljnje "trust services" kako bi se procesi koji su dosad bili analogni digitalizirali. Pouzdane elektroničke transakcije tako se mogu standardizirati i korisnicima ponuditi znatno veću pravnu sigurnost. To će omogućiti većem broju građana, poduzeća i javnih tijela da sami koriste te procese i tako jednostavno i sigurno provode elektroničke transakcije preko državnih granica.

Što su elektroničke trust services prema eIDAS-u?

Uredba eIDAS provodi se u svakoj državi članici EU nacionalnim zakonom bez promjene sadržaja Uredbe (npr. u Austriji Zakon o potpisu i Trust Services (SVG)). Nacionalni zakoni određuju propise i obveze kojih se pružatelji usluga povjerenja moraju pridržavati. Također mogu specificirati sadržaje koji nisu precizno regulirani eIDAS uredbom. To uključuje, na primjer, razdoblja zadržavanja podataka koje obrađuje usluga povjerenja. trust services na ovaj način mora biti priznat u svakoj drugoj zemlji EU.

Sljedeće trust services uglavnom su uključene u eIDAS:

 

Elektronički potpis

S kvalificiranim elektroničkim potpisom možete digitalno potpisati dokumente na pravno siguran način.

Elektroničke brtve

Pravne osobe poput tvrtki ili javnih tijela koriste elektroničke pečate kao žigove tvrtke ili službeni pečat.

Vremenske oznake

Vremenska oznaka se koristi za dokazivanje da je dokument dostupan u odgovarajućem obliku u odabranom trenutku u vremenu.

Prijavljeno i dostavna služba

Služba preporučene pošte i dostave može sigurno prenijeti dokumente uz pružanje dokaza o slanju i primitku.

Usluga provjere valjanosti

Uslugom provjere valjanosti možete provjeriti elektronički potpis i pečate, kao i vremenske oznake. Primjer takvog validatora je provjera potpisa austrijskog Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH ili Validatora švicarske vlade .

Usluga provjere i arhiviranja

Služba verifikacije i arhiviranja čuva dokaznu vrijednost potpisanih ili zapečaćenih dokumenata na elektronički način.

Prednosti EU regulative

Uredba eIDAS ima nekoliko prednosti za građane i poduzeća u Europskoj uniji.

S jedne strane, eIDAS je izvrstan pokretač digitalizacije. Omogućuje korištenje digitalnog daljinskog potpisa, što ima posebno važnu ulogu u upravljanju ugovorima. Na taj način se veliki broj birokratskih procesa, poput identifikacije i potpisivanja dokumenata, može odvijati jednostavno, digitalno i bez medijskog ometanja.

Osim toga, Uredba eIDAS povećava pravnu sigurnost za elektroničke potpise i nudi povećanu sigurnost za transakcije s reguliranom identifikacijom putem interneta. Svaki kvalificirani elektronički potpis ovlaštenog pružatelja usluga povjerenja mora biti priznat u cijeloj EU.

Uredba eIDAS također pojašnjava i standardizira pravnu osnovu za elektroničku identifikaciju i trust services kako bi smjernice bile jasne i transparentne za sve.

Osim koristi za građane i poduzeća Europske unije, uvođenje eIDAS Uredbe pozitivno će utjecati i na gospodarski rast EU te otvaranje novih radnih mjesta.

Definicija elektroničkog potpisa prema eIDAS regulativi

Jednostavan elektronički potpis

Prema eIDAS-u, jednostavni elektronički potpis je oznaka za "podatke u elektroničkom obliku koji su priloženi ili logički povezani s drugim elektroničkim podacima i koje potpisnik koristi za potpis". Dakle, jednostavni potpis ima samo relativno nisku složenost, što znači da nije vrlo siguran i nema visoku dokaznu vrijednost. Tipičan primjer je pošiljatelj e-pošte ili slikovna datoteka u Word dokumentu.

Napredni elektronički potpis

Za razliku od jednostavnog elektroničkog potpisa, napredni elektronički potpis je složeniji i mora zadovoljiti veće zahtjeve. Na primjer, eIDAS propisuje tri kriterija. Prvo, potpis mora biti dodijeljen određenoj osobi i mora moći pokazati jesu li podaci naknadno promijenjeni u dokumentu. Treći kriterij je da osoba koja potpisuje mora dokazati da je postavila potpis. I ovdje postoji vrlo širok raspon što se može ili ne može smatrati "naprednim elektroničkim potpisom". Ovaj potpis također podliježe slobodnoj ocjeni dokaza na sudu.

Kvalificirani elektronički potpis

Prema Uredbi eIDAS, kvalificirani elektronički potpis jednak je vlastoručnom potpisu i stoga ima visoku razinu pravne sigurnosti. Uredba daje precizne specifikacije na temelju mnogih standarda kako se takav kvalificirani elektronički potpis treba izraditi i koji su načini registracije dopušteni za taj potpis. To dovodi do poništenja dokaza u mnogim jurisdikcijama: u slučaju kvalificiranog elektroničkog potpisa, sudovi u početku pretpostavljaju da je potpis ispravan dok se ne dokaže suprotno.

Značaj eIDAS potpisa za upravljanje ugovorima

Uredba eIDAS igra važnu ulogu za upravljanje ugovorima jer omogućuje korištenje daljinskih potpisa. Kroz regulativu EU, pružatelji usluga povjerenja nude elektronički potpis, što čini izradu potpisa jednostavnom i brzom na bilo kojem uređaju.

Prije nego što se osoba može potpisati na daljinu, mora se jednom identificirati i registrirati sredstvo autentifikacije za digitalni iskaz volje. Da bi potpisala dokument, osoba otpušta potpis putem uređaja za autentifikaciju (npr. putem aplikacije s otiskom prsta).

Jesi li
zainteresiran?

Kontakt


Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći na vašem jeziku što je prije moguće. Ova je stranica prevedena automatski i može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Možete posjetiti stranicu na kojoj preuzimamo izvorni sadržaj s ovdje kako bismo izbjegli potencijalne nesporazume.

Zoom