Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
News

Webinarinspelning

Upptäck hur du kan dra nytta av digitala signaturer för affärskontinuitet, förbättrad säkerhet och överlägsen kundupplevelse, samtidigt som driftskostnaderna minskas. Du kommer också att höra hur Cryptomathic och Swisscom slog sig samman för att lansera en helt hanterad QES-tjänst – värd i schweiziska datacenter – för att leverera den högsta säkerhetsnivån för flera jurisdiktioner. Och slutligen lära dig hur kvalificerade signaturer utanför eIDAS- och ZertES-jurisdiktioner (t.ex. från Asien) kan användas när du lagrar din privata signaturcertifikatnyckel på en HSM i Schweiz.

Nu, mer än någonsin, måste vi ta tillfället i akt för att skapa en säker, kontantlös och papperslös värld, en som på lämpligt sätt stöder medborgare och företag. Under långa perioder av social distansering, vilket kan förhindra att rättsligt bindande handlingar undertecknas, är tillgängligheten av QES-tjänster (fjärrkvalificerad e-signatur) avgörande för företagets kontinuitet.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom