Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
News

Smart Registration Service: ny Selfie Ident möjliggör AI-stödd onlineidentifiering

En annan metod för onlineidentifiering och registrering av den kvalificerade elektroniska signaturen i enlighet med EU:s eIDAS-förordning är nu tillgänglig i Smart Registration Service (SRS). Med SRS Selfie Ident EU-metoden kan människor bekvämt identifiera sig var som helst med hjälp av en mobilapp på sin smartphone. Identifieringen är baserad på artificiell intelligens och kräver endast ett giltigt pass eller tyskt identitetskort. Till skillnad från videoidentifiering utförs inte identifieringen av en videoagent utan en videoinspelning görs av den uppvisade identitetshandlingen och personen själv (selfievideo). Efter inspelningen validerar den artificiella intelligensen automatiskt identiteten i bakgrunden. Detta sparar kostnader och tid och ökar konverteringsgraden på grund av låga falska priser.

Identifieringsmetoden SRS Selfie Ident EU kan anslutas via gränssnittet av våra Smart Registration Service kunder. Tjänsten är även möjlig via vår identifieringssida med värdekupong. Kuponger kan köpas via våra partners.

Hur fungerar SRS Selfie Ident?

Om en person vill bli identifierad för den kvalificerade elektroniska signaturen får denne en länk till startsidan från en av våra signaturpartners. Där kommer han att bli ombedd att ladda ner mobilappen för identifieringspartnern till sin smartphone. Efter att ha öppnat appen skannar användaren QR-koden på startsidan och startar direkt en identifieringsprocess för Swisscom, för vilken användaren behöver en giltig identifikationshandling.

Under identifieringsprocessen i appen uppmanas personen att skanna och vifta med sin ID-handling så att den artificiella intelligensen kan validera säkerhetsfunktionerna. En selfievideo tas sedan av personen som verifierar att du inte är en falsk person.

Slutligen svarar personen på några säkerhetsfrågor och accepterar användarvillkoren för signing service. Efteråt kan kunden signera dokument i våra partners ansökningar med en kvalificerad elektronisk signatur (enligt EU:s eIDAS-förordning) så ofta som önskas – utan att behöva identifiera sig igen för varje framtida signaturprocess.

 

 

Ab sofort ist im Smart Registration Service (SRS) en weitere Methode der Online Identifiering and Registrierung för den kvalificerade elektroniska Signatur gemäss EU-Verordnung eIDAS tillgänglig. Med SRS Selfie Identifiering EU-metoden kan sich Personen bekväm av überall mittels ener mobilen App auf dem Smartphone identifier. Die Identifaktion basiert dabei auf einer Künstlichen Intelligenz und man benötigt lediglich einen gültigen Reisepass or deutschen Personalausweis. Anders als bei der Video Identifikation wird die Identifikation nicht durch einen Video Agenten durchgeführt, sondern es erfolgt eine Videoaufnahme des vorgelegten Ausweisdokumentes und der eigenen Person (Selfie-Video). Nach der Aufnahme validiert die künstliche Intelligenz automatisk die Identität im Hintergrund. Dies spart Kosten und Zeit und erhöht die Conversion Rate aufgrund einer niedrigen False-Rate (Nicht-Erfolgsfälle).

Identifikationsmetoden SRS Selfie Ident EU kan översättas med Schnittstelle von unseren Smart Registration Service Kunden angebunden werden. Der Dienst ist ebenfalls über unsere Identifikationsseite mit einem Gutschein möglich. Gutscheine können über unsere Partner erworben werden.

Hur fungerar Selfie Ident Verfahren?

Möchte en person sich für die kvalificerade elektroniska signaturidentifiering, erhåller dieser av en unserer Signaturpartner en länk till Startseite. Dort wird är aufgefordert die mobile App des Identifikationspartners auf sein Smartphone herunterzuladen. Jag har sökt appen från Nutzer den QR-koden på startsidan och startat direkt en identifieringskod för Swisscom.

Under identifieringen i appen som en person har angetts i Ausweisdokumentet för att skanna och märka, då den künstliche Intelligenz kan valideras. Anschliessen är en selfie-video av en person som har tagits bort, i den verifierade tråden, så att du inte har en falsk person.

Zum Abschluss beantwortet die Person einige Sicherheitsfragen und akzeptiert die Nutzungsbestimmungen des Signing Services. Danach kan der Kunde beliebig ofta Dokumente in den Applikationen unserer Partner mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (gemäss EU-Verodnung eIDAS) unterschreiben – ohne sich bei jedem künftige Signaturvorgang erneut zu identifzieren.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom