Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
Press Release

PrivaSphere ger lösning med avseende på Justitia 4.0

Zürich, 01 oktober 2019

Specialisten för tjänster och teknologier för konfidentiell och säker överföring av meddelanden tillkännager förlängningen av dess Secure Messaging Services till att omfatta den elektroniska signaturen. Privasphere utökar sitt befintliga partnerskap med Swisscom och använder Swiss Trust Room samarbetsplattform, som specialiserar sig på konfidentialitet. Inskrivningar till myndigheter och domstolar som använder PDF-dokument samt omfattande elektroniska underlag är således juridiskt möjliga enligt schweiziska signaturlagen (ZertS).

"Genom att utöka våra tjänster till att omfatta elektroniska signaturer sätter vi redan kursen för nya krav som myndigheter och domstolar kommer att ställas inför inom ramen för Justitia 4.0", säger Roger Willen, chef för försäljning och marknadsföring på Privasphere. Silvano Martin, Swisscoms försäljningschef för Swiss Trust Room, tillägger: "Våra två lösningar är kompromisslöst inriktade på konfidentialitet och maximal säkerhet i kommunikationen, så att utvidga vårt partnerskap var ett självklart steg.

Samspelet mellan lösningarna:

Dokument signeras först i Swiss Trust Room på ett kvalificerat sätt (inklusive flera signaturer med inkluderat signaturarbetsflöde) och vidarebefordras sedan till den federalt erkända PrivaSphere-leveransplattformen. PrivaSphere tar över den säkra, juridiskt bindande leveransen. Med kombinationen av de två tjänsterna är en kontinuerlig digital eGov-inmatningsprocess möjlig för första gången. Tjänsten kommer snart också att erbjudas i enlighet med eIDAS (EU). Enligt europeisk lag kan således inlagor till myndigheter och domstolar i hela Europa göras på ett enkelt och juridiskt sätt.

Pressmeddelande: https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/privasphere-erweitert-swisscom-swiss-trust-room-seine-loesung-fuer-den


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom