Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
Press Release

Pressmeddelande: Swisscom Trust Services och EasySend

Israels nystartade företag och schweiziska betaltjänstleverantörer avslutar teknologipartnerskap för den europeiska marknaden // Smidig digital kontraktavtal // Bekväm hjälp med att fylla i digitala formulär

Tel Aviv / Berlin, oktober 2020 – Swisscom Trust Services och EasySend inleder ett strategiskt partnerskap för att ge en sömlös digital användarupplevelse även i starkt reglerade branscher. Med fokus på försäkrings- och bankmarknaden erbjuder EasySend en plattform utan kod som gör det enkelt att digitalisera slutförandet av kontraktsformulär. Som förtroendeleverantör ser Swisscom till att processerna är juridiskt bindande genom den kvalificerade elektroniska signaturen.

Enkel digitalisering av kontrakt

Finansiella tjänsteleverantörer och försäkringsbolag arbetar på en marknad som kännetecknas av höga regleringshinder. Detta gör det svårt att helt digitalisera och därmed förenkla relationen med kunden. I många fall krävs fortfarande ett skriftligt avtal, till exempel inom den privata banksektorn när kunder vill öppna ett nytt värdepapperskonto. Pappersformuläret krävs också ofta för liv- och kreditförsäkringsförsäkringar och för skaderapporter. Med de omfattande blanketterna är det lätt för kunderna att göra misstag när de fyller i dem. Dessa upptäcks vanligtvis först av den ansvariga kontoristen efter att de har skickats, vilket ytterligare komplicerar den redan långa processen.

Med EasySend-lösningen kan företag kartlägga dessa processer i ett digitalt ramverk. Ingen kodplattform kräver ingen kunskap om programmering från användarens sida. White label-lösningen, som integreras med CRM och BPM, fungerar som ett lager mellan kunderna och företagets system. Det samarbetsvilliga tillvägagångssättet är särskilt användbart vid ingående av kontrakt: kontorister kan fylla i dokumenten i realtid tillsammans med kunden och göra korrigeringar vid behov. Felaktigt ifyllda dokument hör således till det förflutna. Visualiseringen av processer visar också exakt var kunderna har problem och avbryter processen, vilket förbättrar slutförandegraden.

EasySend arbetar med över 90 procent av de israeliska försäkringsbolagen och har också kundrelationer med tyska försäkringsbolag som R + V Versicherung och Nürnberger Versicherung.

Certifierad elektronisk signatur skapar förtroende och bekvämlighet samtidigt

Den tyska och den europeiska marknaden kräver dock andra regler än de som gäller i exempelvis Israel. Reglerna för eIDAS (EU) och ZertES (Schweiz) definierar den kvalificerade elektroniska signaturen som det enda digitala alternativet till den handskrivna signaturen, som den ligger på lika villkor i nästan alla områden. Trots dessa byråkratiska skillnader är den elektroniska signaturen det bekvämaste och snabbaste sättet för användare att uttrycka sin vilja. Denna entydiga avsiktsförklaring är nödvändig för att ingå ett kontrakt: kunder kan göra det till exempel genom att ange en mobil TAN.

Genom att kombinera tjänsterna från Swisscom Trust Services och EasySend är det nu möjligt att direkt underteckna ett dokument som en kund har fyllt i elektroniskt. Detta minskar den tid som krävs för att ingå ett kontrakt drastiskt. Det som tidigare tog dagar eller till och med veckor kan nu slutföras på under en timme. Tack vare full integration med kundplattformar förändras inget för slutanvändare i deras välbekanta miljö. Emellertid undviks ett medieuppehåll i kundresan och processen blir mycket smidigare för kunderna.

Ladda ner pressmeddelande:

201020 Swisscom Trust Service EasySend Partnerschaft


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom