Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
Press Release

Pressmeddelande: Swisscom överför Trust Services till ett oberoende företag

Swisscom Trust Services kommer att kombineras i nya Swisscom Trust Services AG. Detta skapar ett förbättrat setup för tillväxt i Schweiz och internationellt.

Swisscom överför sin tidigare affärsdivision Trust Services till ett separat företag från och med den 1 april 2021. Detta steg tas i miljön av den väsentligt växande betydelsen av trust services för digitala affärsmodeller. Det publika aktiebolaget enligt schweizisk lag kommer att verka under namnet Swisscom Trust Services AG. Med detta steg kommer trust services att samlas i en organisation. Det nybildade företaget, har ett tydligt fokus på ytterligare skalning och expansion. Swisscom Trust Services är därmed optimalt positionerat för den digitala ekonomins utmaningar i en globaliserad värld.

Behovet av effektiv, platsoberoende och helt digital avtalssignering fortsätter att växa. Identifiering och onboarding av kunder samt undertecknande av kontrakt förblir ofta en utmaning för kundupplevelsen och är inte begränsat till högt reglerade branscher som bank, finans och hälsovård. Den friktionsfria ekonomin kräver helt digitala processer som integreras inbyggt i affärserbjudanden utan förändring mellan medieformat.

Swisscom Trust Services har specialiserat sig på att omvandla komplexa regelverk, efterlevnadsregler och branschspecifika krav till innovativa processer och teknologi. Signing Service möjliggör lagligt kompatibla signaturer upp till kvalificerad nivå enligt EU och schweizisk lag. Smart Registration Service integrerar olika identifieringsmetoder som videoidentifiering, bankidentifieringsprocedurer, eID-baserad identifiering eller RA-App (face2face identification) i en lösning. Swisscom Trust Services är alltså redan en ledande leverantör av säkra, lättanvända och innovativa lösningar och tar nu nästa logiska steg för att möta växande efterfrågan och verka ännu mer dynamiskt på internationella marknader. Nik Fuchs blir VD för Swisscom Trust Services AG. Tillsammans med Benoît Strölin, Product & Innovation Management, och Peter Amrhyn, Technology & Delivery Management kommer han att leda företaget.

«Med eIDAS- och ZertES-certifiering kan vi erbjuda kvalificerade elektroniska signaturer i båda jurisdiktionerna samt olika identifieringsmetoder»

Nik Fuchs

VD Swisscom Trust Services AG

"Vi har arbetat med kända kunder och partners inom finans/bank, hälsovård, mänskliga resurser och stora tekniska sektorer över hela Europa i flera år. Med eIDAS- och ZertES-certifiering kan vi erbjuda kvalificerade elektroniska signaturer i båda jurisdiktionerna, och vårt öppna förhållningssätt till olika identifieringsmetoder och teknologier gör att vi kan tillhandahålla skräddarsydda men ändå mycket skalbara lösningar för olika branscher. Ur ett regulatoriskt och tekniskt perspektiv är vi redan väl positionerade för att konkurrera på konkurrensutsatta internationella marknader. Med etableringen av det nya företaget förstärker vi nu även detta anspråk från entreprenörssidan", säger Nik Fuchs, VD Swisscom Trust Services AG.

För befintliga kunder kommer ingenting att förändras på den tekniska sidan till följd av avknoppningen. De kan fortsätta att lita på den vanliga servicen och sina bekanta kontakter.

 

Om Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services är den enda europeiska leverantören av kvalificerade elektroniska signaturer för EU (eIDAS Signature Ordinance) och schweiziska (ZertES Signature Act) juridiska territorier. Som ledande leverantör av trust services i Europa, gör Swisscom Trust Services det möjligt för partners att implementera paneuropeiska digitala innovationer genom att tillhandahålla identitetsbaserade tjänster som helt kan köras på digitala plattformar, vilket eliminerar behovet av att byta mellan medieformat. signing service gör det enkelt för partners och slutkunder att lägga till en elektronisk signatur till sina egna affärslösningar samtidigt som de tar hänsyn till branschspecifika krav och efterlevnadsbestämmelser. Detta ger slutkunder en mängd olika alternativ som tidigare behövt slutföras på papper, som att teckna avtal, köpa försäkringar, teckna ett anställningsavtal, ansöka om ett kreditkort eller underteckna acceptprotokoll – digitalt och juridiskt bindande.

 

Bern, 23 februari 2021

https://www.swisscom.ch/en/about/news/2021/02/23-trust-services.html


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom