Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
News

Lansering av RA Enterprise App Framework Service

Swisscom Trust Services tillhandahåller nu RA Enterprise App Framework Service som en applikationskomponent och ersätter problemet med dubbel identifiering med en standardiserad lösning.

Denna enkla och snabbt integrerade tjänst avser att underlätta den tidigare komplexa processen för förberedelse av digitala kontrakt. Med hjälp av en lagligt erkänd metod med hjälp av RA Enterprise App identifieras personerna från de avtalsslutande parterna tydligt. Därigenom blir våra kunder och partners en delegerad registreringsmyndighet för Swisscom Signing Service. Därefter kan de samlade identifieringsuppgifterna tillhandahållas av kunden eller partnern själv för sina egna syften, t.ex. för att utarbeta ett kontrakt. Därefter överförs identitetsposten till Swisscom Signing Service så att de avtalsslutande parternas elektroniska signatur tillhandahålls för att slutligen underteckna avtalet. RA Enterprise App gör det möjligt för kunden eller partnern att anpassa sin egen affärslogik samt utforma och berika identifieringsdata. Våra kunder och partners drar nytta av många års erfarenhet av Swisscom Trust Services och kan smidigt integrera en säker kundspecifik identifieringslösning inklusive tillämpning i deras befintliga processer.

Mer information finns här: FactSheet RA Enterprise App


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom