Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
News

Förbättringar av användbarhet och integritet i den nya versionen

I november skedde två förbättringar av tjänsten:

  • Visningen av lösenordsinmatning i PWD / OTP-proceduren har förbättrats. Knapparna har ändrats, det skickade SMSet visar nu engångskoden för inmatning och hjälptexten har förbättrats. I synnerhet har det påpekats att ett glömt lösenord leder till omidentifiering.
  • I SAN-fältet i certifikatet kunde du hittills hitta mobilnumret med vilket signaturens testamente gjordes. Detta mobilnummer kommer inte längre att skrivas in i fältet i kombination med nya kunder. Befintliga kunder måste skicka en kort informell ansökan till msc.support@swisscom.com så att deras tillgång till tjänsten kan konfigureras om i enlighet med detta.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom