RådgivareOnline identifiering

Det finns många situationer där en person behöver verifiera sin identitet. Ofta har den drabbade inte tid att gå till en bank eller myndighet för identitetskontrollen. Av denna anledning använder företag och myndigheter online-identifiering som en del av den digitala transformationen. Detta möjliggör en identitetskontroll enkelt och bekvämt hemifrån, sparar tid och är flexibel. Den här guiden informerar dig om fördelarna och möjligheterna med onlineidentifiering.

Vad är en identitetskontroll?

Den klassiska identitetskontrollen är en process där personens identitet verifieras. Syftet är att tilldela tillgängliga personuppgifter (id-kort eller pass) till just denna person och att verifiera dess äkthet.

Betydelse och fördelar med en identitetskontroll

Identitetskontroller spelar en viktig roll i riskhanteringen för många företag. Det är en integrerad del av att förebygga bedrägerier.

Dessutom är identitetskontroll viktig för nödvändiga verifieringsprocesser. Det kan till exempel säkerställa att leveransadressen är korrekt och att fakturor levereras korrekt.

Tillämpningsområden för en identitetskontroll

Användningen av identitetskontroller förekommer inom många olika områden idag. Till exempel inom bankverksamhet är en identitetskontroll ett krav för att öppna ett bankkonto för att förhindra penningtvätt och en integrerad del av KYC ("Känn din kund")-processen. Du hittar även identitetskontroller inom försäkringsbranschen eftersom legitimation krävs innan du tecknar ett försäkringsavtal. Dessutom spelar identitetskontroller en viktig roll inom offentliga myndigheter, t.ex. när en person behöver förnya sina identitetshandlingar, såsom pass eller identitetskort.

Olika metoder för identitetskontroll

Om en person behöver få sin identitet kontrollerad finns det två grundläggande procedurer:

Loesung Branche Gesundheitswesen@2x

Verifiering ansikte mot ansikte är den traditionella metoden för identitetskontroller. Här besöker den som ska identifieras företaget eller myndigheten med sin identifikationshandling. Därefter jämför en auktoriserad och utbildad person (så kallad registreringsombud) ID-handlingen med personen. Registreringsagenten gör en kopia och fyller i formulär så att den identifierade personen kan fortsätta med efteridentifieringsstegen.

Businessloesung Formularprozesse Befristete Vertraege@2x

Bredvid den traditionella verifieringen ansikte mot ansikte finns en onlineidentitetskontroll tillgänglig. Här besöker inte personen som ska identifieras företaget eller offentlig myndighet utan utför identitetskontrollen smidigt online hemifrån. I det här fallet presenterar en person sitt ansikte och sitt identitetsdokument framför en webbkamera eller smartphone-selfiekamera så att båda ansiktena kan jämföras. Typiska metoder som används är biometrisk verifiering (AI-baserad), liveness-detektering, verifiering av digitala ID-handlingar av en videoagent eller verifiering genom innehav av ett giltigt bankkonto.

Metoder för onlineidentitetskontroller och deras säkerhet

För onlineidentitetskontroll upprättas en krypterad videoanslutning mellan personen som ska identifieras och en videoagent. Under videouppkopplingen håller personen sin ID-handling mot kameran och följer videoagentens instruktioner. Videoagenten kontrollerar ID-handlingens äkthet samt matchningen av ID-bilderna med personen och verifierar personens identitet.

Videoidentifiering är en certifierad online-identifieringsprocedur och följer säkerhetsstandarderna enligt AML-5 anti-penningtvättsförordningen.

En annan innovativ metod är identifiering med hjälp av ett bankkonto. I det här fallet anger den person som ska identifieras sina personliga identitetsuppgifter via en webbmask och auktoriserar med sin e-bankinloggning och en liten referenstransaktion. Detta legitimerar personen som ägare av det giltiga bankkontot och jämför identitetsuppgifterna som deponerats hos husbanken med uppgifterna som anges i webbmasken och utfärdar den giltiga identiteten.

Identifiering med hjälp av nätbanksinloggningen är också en godkänd och säker procedur som uppfyller de lagkrav som EU-förordningen eIDAS och penningtvättslagen ställer.

Krav för en online identitetskontroll

För onlineidentifiering behöver användaren endast en lämplig enhet med kamera och mikrofon samt en stabil internetuppkoppling. Dessutom bör hans eller hennes giltiga identitetshandling finnas i närheten.

För att kameran ska fånga allt optimalt bör goda ljusförhållanden råda.

Hur onlineidentitetskontrollen fungerar

För att identifiera sig online måste användaren först registrera sig online via hemsidan eller en app. Sedan startar det krypterade videosamtalet med en agent. Här ska personen hålla båda sidor av ID-handlingen i kameran för kontrollen. Sedan kontrollerar agenten personens ansikte för att göra en livlighetskontroll. I nästa steg verifierar videoagenten äktheten av ID-dokumentet och personen. Om personen i videon och på ID-handlingen är identisk identifieras personen.

Föreskrifter/standarder för identitetskontroller

På grund av det stora antalet bedrägerifall på internet, som är möjliga på grund av bristande identifiering på internet, utfärdades AML5-förordningen. Detta sätter standarder för identitetsverifiering online. Dessa regler är mycket omfattande och stödjer därmed säkerheten i verifieringsprocesserna.

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom