RådgivareLita på tjänsteleverantör

enligt EU-förordningen eIDAS

Digital signering av kontrakt är ofta mer effektivt och kostnadseffektivt än den traditionella pappersbaserade versionen. Men för att dra nytta av fördelarna med säker digital signering är tjänsterna från leverantörer av förtroendetjänster viktiga. I den här guiden får du reda på exakt vad leverantörer av förtroendetjänster är och vilka olika tjänster de erbjuder.

Vad är leverantörer av förtroendetjänster?

Artikel 3 Nr. 16 i EU-förordningen eIDAS definierar exakt vad trust services och deras uppgifter är. En förtroendetjänst är en elektronisk tjänst som tillhandahålls mot en avgift. Syftet med trust services är att möjliggöra elektroniska transaktioner säkert i den digitala världen. därför är trust services företag eller organisationer som specialiserar sig på att tillhandahålla vissa elektroniska tjänster såsom elektroniska signaturer, sigill eller tidsstämplar.

Kvalificerade leverantörer av förtroendetjänster

Um as qualifizierter Vertrauensdienstleister zu gelten, müssen nach Artikel 3 (17) der eIDAS-Verordnung, die Vertrauensdienstleister die einschlägigen Anforderungen der eIDAS erfüllen.

Deren Einhaltung wird alle zwei Jahre von einer akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle überprüft und das Ergebnis der zuständigen Aufsichtsbehörde mitgeteilt. En Vertrauensliste är EU-Mitgliedstaat som en Gütesiegel validieren die qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter. Auch die europäische Kommission stellt über das Programme CEF Digital a Tool zur Verfügung mit dem jeder die nationalen Vertrauenslisten durchsuchen kan, die sogenannte EU Trusted List

Aufgaben eines Vertrauensdienstes

Die Aufgaben der Vertrauensdienste umfasst efter Artikel 3 (16) av eIDAS-Verordnung under andra följande tjänster: Erstellung, Überprüfung och validering av elektroniska signaturer, Siegeln, Tidsstämpeln sowie av diesen Services
drabbats av elektroniska certifikat
. Ergänzend dazu umfassen Vertrauensdienste auch die Bewahrung elektronischer Signaturen, Siegeln and Zertifikaten.

Relevanz von Vertrauensdiensten

Vertrauensdienste sind ein wichtiger Bestandteil für das sichere Ausführen von Transaktionen im Internet. Ohne Vertrauensdienste kan man sich beispielsweise nicht sicher sein, ob ett dokument vart versand modifiziert wurde or ob überhaupt die Person, die das Dokument versendet hat die ist, die sie vorgibt zu sein.

Interessante Gesetze, Verordnungen und Normen für Vertrauensdiensteanbieter

Guillaume Perigois 0NRkVddA2fw Unsplash (1)

Die eIDAS-Verordnung

Für die Europäische Union ist die eIDAS-Verordnung ist die rechtliche Grundlage der Vertrauensdienste. I ihr werden verbindliche Regelungen runda "Elektronische Identifizierung" och "Elektronische Vertrauensdienste" festgehalten, an die sich all Mitgliedstaaten innerhalb der europäischen Union halten müssen.

Joshua Fuller TiDa GEog S Unsplash

Nationale Rechtsakte der Mitgliedstaaten

Die nationale Rechtakte sichert die Umsetzung und Durchführung der eIDAS Verordnung in den einzelnen Mitgliedstaaten. In Deutschland beschreibt beispielsweise das eIDAS-Durchführungsgesetz die notwendigen nationalen Reglungen für die eIDAS-Umsetzung, dass im Jahre 2017 von der deutschen Bundesregierung veraabschiedet wurde. In Österreich existiert für diesen Zweck die Rechtsvorschrift für das Signatur- und Vertrauensdienste Gesetz (VDG) aus dem Jahre 2018 .

Elena Mozhvilo J06gLuKK0GM Unsplash

Durchführungsverordnungen der Europäischen Kommission

Die Durchführungsverordnungen der Europäischen Kommission konkretiserar bestimmte sicherheitstechnische und regulatorische Aspekte der eIDAS-Verordnung. Se specifika tekniska standarder, Anforderungen, Normen och Formate. Dazu zählen beispielsweise:

  • Format för Vertrauenslisten
  • Mindestanforderungen och tekniska specifikationer och övervakningsnivåer för elektronisk identifiering
  • Formate fortgeschrittener elektroniska Signaturen och fortgeschrittener Siegel
  • Normen für die Sicherheitsbewertung qualifizierter Signatur- och Siegelerstellungseinheiten
  • Form eines visuellen EU-Vertrauenssiegels für qualifizierte Vertrauensdienste
SC2021080400011

ETSI Normen

De konkreta beskrivningarna i den ärende eIDAS-Durchführungsverordnungen nehmen neben CEN och ISO Normen vermehrt Bezug auf diverse ETSI-Normen. ETSI steht für die gemeinnützige Normungsorganisation E uropean T elecommunications S tandards I nstitute (dt: Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen). Die Organisation schafft weltweit anwendbare Standards für die Informations- och Kommunikationstechnologie. Ytterligare information under: www.etsi.org

Arten von Vertrauensdiensten

Swisscom Trust Services bietet följande Vertrauensdienste gemäss EU Verordnung eIDAS an:

Elektroniska Siegel

Ein elektronisches Siegel kan als Behördensiegel eller als Unternehmensstempel genutzt werden.

Elektroniska Signaturen

Mit der elektronischen Signaturen är möjlig, enkel och rättssicher digital till unterschreiben.

Elektroniska Zeitstempel

Elektroniska tidsstämpel visar ännu ett dokument för ett bästa tidspunkt i ett formulär.

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom