RådgivareAvancerad elektronisk signatur

Elektroniska signaturer har många fördelar, bland annat ökar effektiviteten i processer och konvertering av kontrakt. Men alla elektroniska signaturer är inte likadana. Det finns totalt tre olika typer av elektroniska signaturer, som skiljer sig åt i sin tekniska komplexitet och juridiska godkännande. Den här guiden förklarar vad en avancerad elektronisk signatur (så kallad AES) är och hur den skiljer sig från de andra elektroniska signaturerna.

Vad är en avancerad elektronisk signatur?

Eftersom digital signering inte alltid är säker har olika tekniska procedurer utvecklats för att göra papperslös signering säkrare. Den avancerade elektroniska signaturen är en av de tre olika typerna av elektronisk signatur. På grund av sin komplexitet har den en hög säkerhetsnivå och används därför ofta för informella avtal och standardkontrakt som inte kräver den skriftliga formen.

Betydelsen av det elektroniska certifikatet

Ett elektroniskt certifikat är en integrerad del av den avancerade signaturen. Med den kan signaturverifieringsdata tilldelas en person för att bekräfta hans eller hennes identitet.

Krav på en avancerad elektronisk signatur

Enligt 4 §, artikel 26 i förordningen om elektronisk identifiering och Trust Services för elektronisk identifiering (eIDAS) ska en avancerad elektronisk signatur uppfylla följande krav:

  1. Det är unikt tilldelat undertecknaren.
  2. Det möjliggör identifiering av undertecknaren.
  3. Den skapas med hjälp av data för att skapa elektroniska signaturer som undertecknaren kan använda med en hög grad av förtroende under hans eller hennes egen kontroll.
  4. Den är länkad till de signerade uppgifterna så att du kan upptäcka eventuella efterföljande ändringar

Fördelar med en avancerad elektronisk signatur

På grund av säkerhetsproblem brukar de flesta fortfarande använda papper när de ingår ett kontrakt och andra juridiskt bindande processer. Men pappersbaserade processer orsakar ofta högre kostnader och lägre effektivitet. Om du till exempel vill skicka ett kontrakt med posten måste du först skriva ut det, signera det för hand, lägga det i ett kuvert och ta med det till posten. Denna process kan ta flera dagar och är mycket kostnadskrävande.

Genom att använda den avancerade elektroniska signaturen istället för den traditionella signaturen på papper kan du förenkla och förkorta denna process avsevärt. dessutom blir denna process mer effektiv, minskar kostnaderna och omvandlingen av kontrakt ökar. En annan viktig fördel är den lägre risken för säkerhet eftersom du kan upptäcka efterföljande ändringar av avtalsdata, när du redan har signerat ett digitalt dokument med en avancerad elektronisk signatur.

Skillnader mot enkel och kvalificerad elektronisk signatur

Till skillnad från den avancerade signaturen har den enkla elektroniska signaturen endast en låg nivå av komplexitet. Det betyder att den har en lägre säkerhetsnivå än den avancerade signaturen.

Användningen av den avancerade elektroniska signaturen kräver krypteringsmjukvara. Detta är inte nödvändigt med den enkla signaturen. Här räcker det med att placera signaturen på PDF-dokumentet, t.ex. genom att använda surfplatta eller infoga en bild av den skannade signaturen. Att skicka PDF-filen är också okrypterat.

Den avancerade elektroniska signaturen är mycket säkrare eftersom den verifierar signaturens ursprung och äkthet och därmed utesluter möjligheten till förfalskning. Användningen av digitala säkerhetsnycklar och säkerhetscertifikat gör detta möjligt.

 

Den kvalificerade elektroniska signaturen är den säkraste elektroniska signaturen och har därmed ett högre bevisvärde än den avancerade elektroniska signaturen. Endast den kvalificerade elektroniska signaturen är likvärdig med den handskrivna signaturen enligt lag och uppfyller därmed kravet på juridisk form för att ingå avtal.

Både kvalificerade och avancerade signaturer använder samma tekniska mekanismer. När det gäller den kvalificerade signaturen kan man dock validera undertecknarens identitet och äkthet, den bygger på ett kvalificerat elektroniskt certifikat och en signaturnyckel som ska finnas tillgänglig i en certifierad elektronisk säkerhetsenhet.

Tekniska krav

Även om de tekniska processerna för den avancerade elektroniska signaturen är komplexa är de tekniska kraven för användaren begränsade. Allt du behöver är en lämplig programvara där du kan signera ett digitalt dokument med en avancerad elektronisk signatur.

Detta program skapar en offentlig verifieringsnyckel och en signaturnyckel med vilken mottagaren kan verifiera signaturens äkthet.

Rättslig giltighet och bevisvärde för avancerad elektronisk signatur

Eftersom den avancerade elektroniska signaturen är mycket säker på grund av sin komplexitet är dess bevisvärde i domstol relativt högt. Ändå är den avancerade signaturen inte jämförbar med beviskraften och den rättsliga giltigheten hos en handskriven signatur. Till exempel i Tyskland, enligt § 127 (3) BGB, räcker det med en avancerad elektronisk signatur om detta har avtalats i förväg.

Eftersom den avancerade elektroniska signaturen är relativt säker används den ofta i formfria avtal och standardavtal. Ett exempel på detta är ett PGP-signerat e-postmeddelande.

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom