RådgivareHandskriven signatur

Varje dag ingås tusentals kontrakt med en handskriven signatur på papper . Ändå är det ofta oklart exakt hur signaturer ska se ut för att vara juridiskt bindande. Den här guiden förklarar hur en signatur ska se ut och vad som är fördelarna med att använda en digital signatur istället.

Vad är en signatur?

En signatur är en handskriven namnteckning på en fysisk person. Människor använder signaturer för att göra en avsiktsförklaring eller för att bekräfta något. De används särskilt för juridiska transaktioner som kräver skriftlig form. Termen "signatur" kommer från latinets språk och betyder "den tecknade".

Användningsområden för underskrifter

Scott Graham OQMZwNd3ThU Unsplash (1)

Verbindliche Willenserklärung

I allmänhet använder du din signatur för en bindande avsiktsförklaring. Det gör ett avtal juridiskt bindande.

Gabrielle Henderson HJckKnwCXxQ Unsplash

Vitnar om sanningsenliga uttalanden

Ofta använder du din signatur för att vittna om sanningsenliga uttalanden, t.ex. när du skriver under ditt CV och ytterligare dokument. Detta bevisar att din information i dokumenten är sann.

Krav på en juridiskt bindande underskrift

För en juridiskt giltig signatur är det obligatoriskt att skriva under med ditt efternamn. Om du vill kan du lägga till ditt förnamn eller akademiska examen men är inte relevant för underskriftens juridiska giltighet. Den allmänna regeln är ju längre signaturen är, desto mer förfalskningssäker är den.

Det är också viktigt att du kan tilldela namnteckningen till respektive firmatecknare. Längden på signaturen bör vara jämförbar med namnet och enskilda bokstäver i namnet ska kunna kännas igen. Du bör också se till att signaturen alltid ser likadan ut när den är signerad; detta förhindrar eventuella missförstånd. 

Digitala signaturer som underlättande

Användningsmöjligheter för digitala signaturer

Det är ofta enklare och mindre tidskrävande att signera dokument digitalt. Ett klassiskt exempel inom HR-sektorn är tecknandet av anställningsavtal. Här förlitar man sig ofta fortfarande på pappersbaserad undertecknande av kontrakt. Detta är dock inte effektivt och är också mycket kostsamt. Användningen av digitala signaturer kan underlätta arbetet för HR-teamet. Handlingar behöver inte längre gå den långa vägen per post, vilket kraftigt minskar väntetiden på kontrakt.

Det finns också många andra områden, såsom finans- och banksektorn eller hälsosektorn, för vilka användningen av digitala signaturer är en verklig förenkling.

Rättssäkerhet för digitala signaturer

Den digitala signaturen är en verklig möjliggörare för mer effektivitet i ett brett spektrum av branscher. Rättssäkerhetsmässigt ger den digitala signaturen också samma rättssäkerhet som den handskrivna signaturen.

Det finns tre typer av digitala signaturer, som skiljer sig åt i sin komplexitet och därmed också i sin rättssäkerhet. Den kvalificerade elektroniska signaturen är den mest komplexa av de tre signaturerna och har samma juridiska giltighet som en handskriven signatur. Detta följs av den avancerade signaturen, som är mindre komplex och därför ger något mindre rättssäkerhet. Den enkla elektroniska signaturen har den enklaste strukturen och erbjuder ingen rättssäkerhet.

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom