Signing Service för elektroniska signaturer

Signing Service är en molnbaserad tjänst för juridiskt giltig elektronisk signering och tidsstämpling av dokument.

Redan över 6 500 000 dokument

Kontakta oss för en icke-bindande och kostnadsfri konsultation.


  Unsere Vorteile
  auf einen Blick

  Paneuropeisk lösning

  Signing Service är den enda europeiska signatur- och förseglingslösningen som täcker de två rättsområdena EU/EES och Schweiz med ett gränssnitt, i enlighet med eIDAS-förordningen och ZertES Signature Act. Vår support talar ditt språk: tyska, engelska, franska och italienska.

  Enkel identifiering

  Välj mellan olika identifieringsmetoder, t.ex. identifiering via video, face2face, på Point of Sales eller bankinloggning. Med ett delegationskontrakt erbjuder vi även identifiering via mobilapp av dina egna identifieringsagenter.

  Flexibel

  Vi erbjuder ett komplett paket av signatur, identifiering och avsiktsuttryck som du enkelt kan integrera i dina processer resp. applikationer. Vi gör det också möjligt för dig att byta ut enskilda komponenter som du vill, till exempel om du vill integrera och använda din egen autentiserings- eller identifieringslösning.

  Vit märkning

  Använd fördelarna med våra marknadsdefinierande teknologier i backend och förbli ansiktet ut mot dina kunder med din process resp. ansökan som tidigare. Vårt alternativ för vita märkning gör det möjligt.

  Partnernätverk

  Vi erbjuder ett brett utbud av lösningspartners inom olika branscher. De integrerar våra tjänster och utökar dem till branschspecifika affärslösningar eller lättanvända signaturportaler.

  Pålitlig

  Endast en hash (komprimerad dokumentdata) överförs under signeringsprocessen, så vi kan inte se ditt dokumentinnehåll. Behandling och identitetsverifiering sker i säkra datorcenter med georedundans i Schweiz. Revisorer kontrollerar hela tiden att vi följer alla bestämmelser enligt schweizisk och EU-lagstiftning.

  Signeringsprocessen

  1. Fysiska och juridiska personer

  Naturlig person
  En fysisk person, t.ex. en anställd på hemmakontoret, gillar att elektroniskt underteckna ett avtal eller ett annat digitalt dokument. En personsignatur är lämplig för detta ändamål.

  Laglig person
  En juridisk person kräver en stor mängd elektroniska signaturer för olika typer av filer såsom fakturor, kontrakt etc. Sigillen finns tillgänglig för detta ändamål.

  2. Identifiera en gång – signera flera gånger.

  För att kunna använda Signing Service måste den fysiska eller juridiska personen identifieras en gång med en identifieringsansökan. Vår Smart Registration Service (SRS) utför denna identifiering genom att använda t.ex. den kostnadsfria Registration Authority-appen (RA-App), SRS Video, SRS Bank eller någon annan befintlig och godkänd (KYC) process. RA-appen ger alla möjligheten att självständigt utföra face-2-face identifiering av kollegor, kunder eller partners i ett företag som RA-agent. Register används dessutom för att kontrollera organisationsposter i händelse av sigill.

  3. Autentisering

  En avsiktsförklaring begärs för varje personlig signatur. Denna avsiktsförklaring utförs med den autentiseringsmetod som definierades under identifieringsprocessen. Som standardautentiseringsmetoder för den kvalificerade signaturen erbjuder vi Mobile ID, Mobile ID Authenticator App med fingeravtryck/ansiktsigenkänning eller en kombination av lösenord/engångslösenord via SMS. För sigill används åtkomstcertifikat som skapats av organisationen som ett sätt för autentisering för att tillåta masssignaturer.

  4. Begäran om signatur eller sigill

  En signaturansökan, t.ex. en av våra partners eller en egenutvecklad ansökan, begär en signatur från Swisscom. Applikationen skapar en dokumenthash och överför den till Swisscom.

  Efter autentisering och avsiktsförklaring utfärdas vid personliga signaturer ett engångs-, korttidssignaturcertifikat. Som ett resultat är det inte nödvändigt att tillhandahålla en process för återkallelse av certifikat. Endast organisationens sigillcertifikat för sigill är långsiktiga certifikat (t.ex. 2 år).

  5. Tidsstämpel

  Utöver signaturen tillkommer en tidsstämpel. Tidsstämpeln tjänar till att verifiera att en signatur var giltig vid en viss tidpunkt och tillåter långsiktig validering av signaturen efter det att giltighetstiden för det (kortsiktiga) certifikatet upphör.

  6. Ansökan om signatur

  Du kan antingen integrera Signing Service till en tillgänglig på marknaden eller egenutvecklad signaturapplikation.
  Om så önskas hänvisar vi dig gärna till en lämplig signaturansökan från våra partners. I ansökan visas dokument som ska undertecknas och förbereds för underskrift. Genom att skicka komprimerad data av dokumentet (känd som "hash-värden"), har Swisscon ingen slutsats om dokumentets innehåll. Efter signaturprocessen skickas det signerade hashdokumentet tillbaka till signaturapplikationen, som skapar ett signerat dokument baserat på denna signerade hash. Många standardbibliotek på marknaden stöder transformationsdokument-hash-dokument.

  Är du
  intresserad?

  Kontakt


  Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

  Zoom