Trust Services från Swisscom IT Services Finance SE

Swisscom IT Services Finance SE:s förtroendetjänst erbjuder följande tjänster som fjärrsignaturer i samarbete med Swisscom (Schweiz) AG) och Swisscom Trust Services AG:

  • Kvalificerade och avancerade personliga signaturer enligt eIDAS
  • Kvalificerade och avancerade tätningar enligt eIDAS
  • Kvalificerad tidsstämpel enligt eIDAS

Alla tjänster från Swisscom IT Services Finance SE säljs av Swisscom Trust Services AG .

repository av vår trust services och möjligheten att återkalla dina certifikat hittar du här: Repository

Du hittar vår integritetspolicy här.

Avtryck :

Swisscom IT Services Finance SE
Swisscom Trust Services
Mariahilfer Strasse 123/3
1060 Wien
Österrike

Företagsregisternummer: FN 378965 b
UID-nr: ATU64741248
Företagsregisterdomstol: Handelsgericht Wien

Tillsynsmyndighet: Telekom-Control-Kommission (TKK)
Telefon: +43 720 82 89 89

E-post: eidas.vertrauensdienste@swisscom.com


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.