validator.ch kämpar med nya kryptoalgoritmer

22. March 2021, Schweiz

Som vi hört från det nationella validator.ch-teamet har den aktuella valideringsversionen problem med de nya kryptoalgoritmerna som krävs lagligt sedan slutet av 2018 och måste ändras till slutet av detta år. SHA512-signaturer fungerar inte (allt är "rött") och minskning till SHA256 visar åtminstone varningar. Teamet har redan förberett en ny version men den kommer att installeras i juni 2021 som vi hörde. Efter byte till CA4 kan du alltså möta problem med validator.ch.

Vi har frågat den federala regeringen om att hantera detta problem och kommer att fortsätta att rapportera om svar här. För närvarande vet vi bara att en ny version av valideraren är i testet och accepterar CA4-signaturerna. Vi förväntar oss den här nya utgåvan i mitten av året.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom