Tillbakaställd kombinerad tidsstämpel

15. June 2020, över hela världen

Den nya kombinerade tidsstämpeln, som korrekt granskades och släpptes av KPMG, aktiverades på söndagen som meddelats. Tyvärr har validator.ch ännu inte följt upp sin programvara och accepterat denna tidsstämpel. Även om det inte finns några juridiska problem och validator.ch indikerar att det inte finns några garantier för riktigheten i dess verifieringar, har vi beslutat att återställa tidsstämpeln och vänta på validator.ch-programuppdatering. Detta innebär att den kvalificerade schweiziska tidsstämpeln från och med i eftermiddag slås på igen.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom