Teknisk information relaterad till utgången av ZertES Art7a, Video Identification

5. October 2020

Observera att denna ändring kan påverka användarnas signaturer om verifieringssamtalet som utförs av din signaturapplikation inte tar hänsyn till jurisdiktionen (standard = ZertES). Mer information här: https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/5f4322cf-3530-4d6a-b26f-b8f685f8d069/VerifyID4Signing-en.pdf Och: https://rasp.scapp.swisscom.com/swagger -ui.html # / AIS / verifiera bevis


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom