SRS: Integration av tysk eID (Personalausweis/ID -kort)

6. September 2021, Tyskland

Inom ramen för Smart Registration Service (SRS) är det nu möjligt att använda det tyska ID -kortet som integrerad eID -registrering för QES (eIDAS). Detta alternativ måste beställas och måste konfigureras. Vid en kupong kan människor direkt välja detta sätt att registrera sig. Metoden förklaras här: SRS eID - YouTube . Kontakta vår säljstöd.

 


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom