Service State Smart Registration Service uppdaterad

13. July 2020

Den 13.07.2020 från 19:00 - ca. 20.00 kommer underhållsarbete att utföras för Smart Registration Service. Under denna period kanske Smart Registration Service bara är tillgänglig i begränsad omfattning.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom