Registreringstjänst: Mobile ID App finns nu i alla EU-butiker

6. November 2020, EU

Appen Mobile ID finns nu i alla europeiska spelbutiker och iOS-appbutiker!


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom