QES-problem

12. July 2021, över hela världen

Problemet med QES-signaturen är löst:

Sedan kl. 11.10 den 12.7.21 kunde en viljedeklaration inte behandlas förrän kl. Efter det kunde alla prenumeranter underteckna igen, som inte litade på uppslagssamtalet. Problemet löstes äntligen fram till kl. 15.45.

Anledningen till detta var ett fel i nätverkskonfigurationen vid byte av system.

Problemet undersöks nu i detalj och åtgärder definieras. Ytterligare uppdateringar kommer att meddelas på denna statussida efter att problemet har lösts.

Uppdatering 15-07:

Undersökning av detaljerna i denna fråga gjordes och anledningarna identifierades tydligt:

Problem med en nätverkskomponent i kombination med några externa händelser som leder till längre stillestånd som förväntat.

Leverantören av nätverkskomponenten var inblandad och de första korrigeringarna implementerades. Ytterligare aktiviteter definieras för att dessutom övervaka denna situation av kombinerade händelser och reagera på detta. Det kommer att implementeras under de kommande sprintarna.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom