Nytt QC-uttalande i certifikat

24. June 2022, Över hela världen

Den nya TAV krävde en förändring av certifikatprofilen för kvalificerade certifikat (diamant) enligt ZertES. Ändringen kräver ett ytterligare QC-uttalande som definierar det juridiska området för certifikatet. Ett uttalande med värdet "CH" lades till. Detta är en mindre förändring som inte påverkar integrationen och användningen av certifikaten. För mer information, se: ( https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/tc/telekommunikation/tav_pta_digsig_ed2_erlaeuterungsbericht.pdf.download.pdf/2022_Explications_modif_TAV_d.pdf )

 


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom