Nya länkar för Github-dokumentation

4. March 2021, över hela världen

Dokumentationen angående

som tidigare erbjöds på github har nu fått en ny plats på github

Länkarna på nedladdningssidan har anpassats i enlighet med detta. Observera de nya alternativen för PAdES-standarderna - innehållet i dokumentationen har också ändrats här!


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom