Ny version för att lösa problemet med PAdES-validerare

25. February 2021, över hela världen

Det uppstod ett problem med vissa PAdES-kontrollörer att attributet RevocationInfoArchival (Adobe OID 1.2.840.113583.1.1.8) inte accepterades. Förutom en diskussion på https://github.com/lovele0107/signatures-conformance-checker/issues/5 har vi nu definierat en ny signaturstandard "PAdES-baslinje" som returnerar OCSP- och CRL-information som separata element i signatursvaret . I signaturapplikationen måste signaturklienten sedan komponera informationen för en LTV-signatur för att uppfylla PAdES Baseline B-LT (A) -standarden. Felmeddelanden i de kända PAdES-kontrollerna (t.ex. https://signatures-conformance-checker.etsi.org ) bör därför försvinna. Den nya signaturstandarden kommer att implementeras onsdagen den 24 februari 2021. Den nya dokumentationen för referenshandbok finns redan tillgänglig: http://documents.swisscom.com/product/1000255-Digital_Signing_Service/Documents/Reference_Guide/Reference_Guide-All-in- Signing-Service-sv.pdf . Ändringar gäller kapitlen:

  • 5.1.5.2 Signaturstandard
  • 5.1.5.5 Lägg till återkallningsinformation
  • 5.8.5 (nytt kapitel)
  • 6 (nytt kapitel)


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom