Ny EU-CH-tidsstämpel

14. June 2020, över hela världen

Vi utfärdar en ny tidsstämpel den 14 juni 02.00 till 06.00, som anses vara "kvalificerad" i både EU och Schweiz. Den ersätter den uppdaterade schweiziska kvalificerade tidsstämpeln. Denna tidsstämpel har följande rot / mellanliggande certifikat:

Rot: Swisscom Root CA4
Mellanliggande: Swisscom TSS CA 4.1
Swisscom TSU 4.1

Det finns mycket små förändringar i signaturstorleken - här ber vi dig att vara uppmärksam på om det finns problem med signaturapplikationen. När det gäller bytet till CA4 på hösten måste signaturstorleken ändras i alla fall.
Mer detaljerade beräkningar finns här: https://github.com/SCS-CBU-CED-IAM/AIS/wiki/Swisscom-CA-4. Kunder uppmanas att kontakta sina partnerchefer om de ser problem i förväg.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom