Möjlighet att få exakt DN från SRS / RA-Service

7. August 2020, över hela världen

Nya jokertecken eller mallar tillåter nu hämtning av Distinguished Name från RA-tjänsten i signaturförfrågan. Detta innebär att en person har identifierats med RA-appen eller en Smart Registration Service-tjänst (t.ex. videoidentifiering). Detta eliminerar problemet att vid tidpunkten för signaturbegäran namnet på signatorn ofta inte reproducerades exakt som specificerades under registreringen, vilket resulterade i ett felmeddelande. Detaljer finns i den nya referenshandboken och särskilt här: https://github.com/SCS-CBU-CED-IAM/AIS/wiki/Distinguished-Name:-Use-of-Evidence-Attribut


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom