Migration CA4

19. February 2021, över hela världen

Innan vi migrerar de produktiva kontona i mars 2021 (vi kommer att informera dig personligen om detta) har vi redan migrerat testkontona enligt följande:

RA App eller Smart Registration Service Identifiering och 2-faktor autentisering

Avsiktlig användning: Avsedd standardprocedur när RA-appen eller Smart Registration Service används för kvalificerad eller avancerad signatur i kombination med Mobile ID, Mobile ID Authenticator App eller PWD / OTP-uttryck för viljan. All-in Signing Service upptäcker automatiskt om ett mobiltelefonnummer (t.ex. även utländska mobil-ID) kan använda Mobile ID eller Mobile ID Authenticator-appen och väljer sedan motsvarande procedur.

Åtkomst till testkonto jurisdiktion CH (ZertES) med följande påstått ID:

ais-90-dagars test-medRAservice: OnDemand-Advanced4

Tillgång till testkonto jurisdiktion EU (eIDAS) med följande anspråks-ID:

ais-90days-trial-withRAservice: OnDemand-Advanced-EU

Egen registreringsmetod med _trph04moid _ / _ trph04moid_ Authenticator App / Fallback PWD / OTP

Avsiktlig användning: Ingen RA-app eller Smart Registration Service används för identifiering, eller så vill du inte testa utan identifiering av RA-appen eller Smart Registration Service under testfasen, utan testa endast signaturfunktionen. Frigivande av signatur baseras på två faktorer (Mobile ID eller Mobile ID Authenticator-app med reserv till PWD / OTP) efter behov för kvalificerade signaturer. All-in Signing Service upptäcker automatiskt om ett mobiltelefonnummer (t.ex. även utländska mobil-ID) är kapabelt för Mobile ID eller Mobile ID Authenticator-appen och väljer sedan motsvarande procedur.

Åtkomst till testkonto jurisdiktion CH (ZertES) med följande påstått ID:

ais-90days-trial: OnDemand-Advanced4

Tillgång till testkonto jurisdiktion EU (eIDAS) med följande anspråks-ID:

ais-90days-trial: OnDemand-Advanced-EU

Egen registreringsmetod med endast sessionstoken / OTP

Avsiktlig användning: Det enklaste och snabbaste sättet att testa anslutningen till All-in-signing service. Ingen RA-app eller Smart Registration Service används för identifiering, eller så vill du inte testa utan identifiering av RA-appen eller Smart Registration Service under testfasen och testa endast signaturanslutningen. En 1-faktor procedur (SMS med engångslösenord) används för att släppa signaturer, vilket endast skulle vara lämpligt för användning av avancerade signaturer. Eller så planerar du att använda ytterligare en andra faktor.

Åtkomst till testkonto jurisdiktion CH (ZertES) med följande påstått ID:

ais-90days-trial-OTP: OnDemand-Advanced4

Tillgång till testkonto jurisdiktion EU (eIDAS) med följande anspråks-ID:

ais-90days-trial-OTP: OnDemand-Advanced-EU

Sälar för Schweiz

Avsiktlig användning: Möjlighet att testa tillgången till tätningar för schweizisk jurisdiktion.

Åtkomst till testkontot med följande anspråks-ID:

ais-90days-trial: static-saphir4-ch

Sälar för EU

Avsiktlig användning: Möjlighet att testa tillgången till tätningar för EU-jurisdiktion.

Åtkomst till testkontot med följande anspråks-ID:

ais-90days-trial: static-saphir4-eu

Tidsstämplar för Schweiz / EU

Avsiktlig användning: Möjlighet att testa tillgången till tidsstämplar för schweizisk och EU-jurisdiktion

Åtkomst till testkontot med följande anspråks-ID:

ais-90days-trial


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom