Mars / april 2021: Nya användarvillkor

11. March 2021, över hela världen

På grund av införandet av nya registreringsförfaranden och justeringar av signaturtjänsten för att uppfylla nya krav måste användarvillkoren ändras under de kommande veckorna. Vi ber alla personer som redan är registrerade i SRS / RA-tjänsten via SMS att anpassa de nya användarvillkoren. Om dessa inte accepteras efter flera förfrågningar via SMS kommer de berörda personerna inte att kunna fortsätta att underteckna och vid behov registrera sig igen senare. Användningsvillkoren gäller följande ändringar:

 • Från och med nu hittar du användarvillkoren i en ny portal:
 • https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/security/digital_certificate_service.html
 • Katalogtjänsten har inkluderats, vilket gör det möjligt för signaturapplikationer att avgöra om en person redan har registrerats med autentiseringsmedel eller om en ny registrering behöver verkställas.
 • Nya autentiseringsmetoder, till exempel Mobile ID-appen eller framtida, möjliga autentiseringsappar övervägs nu. Detta har en inverkan på tillbörlig aktsamhet av skyddet av dessa appar eller beteende i händelse av stöld eller kompromiss.
 • Giltighetsverifiering av en signatur med Adobe Reader rekommenderas inte längre uttryckligen, eftersom endast statliga validerare verkligen återspeglar ett korrekt testresultat och vi kan inte kontinuerligt kontrollera testresultaten för validerare av privata organisationer.
 • För status för tillgängligheten för tjänsten finns nu en ny statussida, där förutom statusen också alla nyheter om tjänsten kommer att publiceras:
 • https://trustservices.swisscom.com/sv/tjaenstestatus/
 • Swisscom (Schweiz) AG och Swisscom IT Services Finance SE visar alltid alla signaturer i kombination med en kvalificerad tidsstämpel. En signatur utan tidsstämpel tillhandahålls inte längre och nämns inte längre i användarvillkoren.
 • Swisscom samarbetar med fler och fler registreringsmyndigheter inom ramen för en delegation, vilket kan leda till arkivering av uppgifter hos denna registreringsmyndighet (t.ex. din bank).
 • Nya identifieringsförfaranden kräver andra uppgifter och varierar i giltighetstid för efterföljande signaturer. De enskilda förfarandena och möjliga framtida förfaranden listas nu individuellt. Vissa EU-förfaranden (eIDAS-jurisdiktion) listas, som också kan användas för avancerade signaturer i ZertES-jurisdiktionen (Schweiz) och listas därför också i användarvillkoren för Swisscom (Schweiz) AG.
 • Möjligheten att utfärda certifikat med pseudonymer är nu mer differentierad från möjligheten att utfärda certifikat med tydliga namn.
 • Flexibilisering av ansvar: Leverantörer av signaturapplikationer har möjligheter att begränsa ansvar för signaturer, t.ex. genom att begränsa det maximala transaktionsvärde för vilket en signatur kan användas. Denna ansvarsbegränsning får dock endast tillämpas om den meddelades tillräckligt till undertecknaren före signaturen och om gränsen för transaktionsvärdet också är förankrad i signaturcertifikatet.
 • Från erfarenheten från 2020 inkluderar uttrycket "force majeure" uttryckligen "epidemier" och "pandemier" som en naturlig händelse av särskild intensitet.
 • Dessutom har stavfel eller felaktiga beteckningar (t.ex. certifieringstjänst istället för betrodda tjänster i eIDAS-bestämmelserna eller "Användarvillkor" istället för "Användningsvillkor" etc.) rättats.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom