Kort underhållsaktivitet ikväll mellan 20 och 21

6. January 2022, över hela världen

På grund av ett akut säkerhetskrav kommer det att göras en kort uppdatering av våra system idag. För att säkerställa att verksamheten fortsätter utan störningar kommer det att ske en kort övergång mellan de georedundanta platserna. Det kan hända att en autentisering som sker precis under dessa sekunder inte kan genomföras och måste upprepas. Vi förväntar oss dock inga andra konsekvenser för den operativa verksamheten.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom