Identifieringsportal: Identifieringar endast via webbläsare

11. May 2020, över hela världen

För närvarande kan identifieringarna som utförs via portalen https://trustservices.swisscom.com/identification-landingpage endast realiseras med hjälp av webbläsaren, dvs appen för identity.tm kan inte användas i detta sammanhang.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom