Förnyelse av all-in-signeringsservercertifikat

24. June 2022, Över hela världen

Certifikatet för All-in Signing Server behövde förnyas. Dessutom förnyades också den utfärdande CA. Om det utfärdande certifikatet inte uppdateras automatiskt i signaturapplikationens Trust Store, kan den nya utfärdande CA hittas under följande länk (https://swisssign.net/cgi-bin/authority/download/ACD03AC2C25755916911CC706A59388A8CAC9C3D.pem). Detta måste uppdateras i signaturapplikationens Trust Store. Nödvändigheten av denna konfiguration beror på integrationen och programvaran som används.

 

 

 


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom