CA4: Uppdatering av applikationsdokumentation

16. April 2021

Under granskningen på grund av den nya aktiveringen av de nya parallella åtkomstarna för tätningen baserat på det nya rotcertifikatet CA4, märkte vi att ansökningsdokumenten, som tidigare var tillgängliga för oss för att utfärda ett nytt tätningscertifikat, inte är tillräckliga eller delvis inga längre giltigt (t.ex. de sökandes identitetskort) för några få av våra kunder. Dessa kunders tillgång till det nya kontot kommer därför att försenas tills nödvändiga ansökningsdokument finns tillgängliga i enlighet med våra regler. De kommer att kontaktas av vår säljsupport. Fram till aktiveringen av den nya CA4-tätningen kunde de använda sin nuvarande tätning.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom