CA4 Switch: Slutspurt

över hela världen

Var uppmärksam på att alla kunder och partners som fortfarande använder CA2 -rotcertifikatet för ZertES (SigE) i Schweiz och inte har övergått till det nya CA4 -ID som kommer att krävas inte kommer att kunna signera mer efter slutet av detta år. Därför ber vi vänligen att de partners och kunder som inte redan har bytt till CA4 nu ska börja byta om sin signeringsapplikation. Vår support skickade detaljerad information om hur vi ska gå tillväga.

 


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom