Anslutningen till DocuSign-plattformen är igång igen

21. - 22. July 2022, Schweiz

Anslutningsfelet till DocuSign-signaturplattformen har åtgärdats. Signaturtjänsten är tillgänglig igen.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom