AIS: Underhållsarbete den 14 oktober

14. October 2020, över hela världen

På grund av underhållsarbete på meddelandetjänster kommer tjänsten endast att vara tillgänglig i begränsad utsträckning den 14.10.2020 mellan kl. 04.00 och 05.00.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom