AIS: ny ominstallation av den nya kombinerade tidsstämpeln EU / CH

29. June 2020, över hela världen

Nu när validator.ch har anpassat sin validering till vår nya kvalificerade kombinerade tidsstämpel CH / EU kommer vi att aktivera den nya tidsstämpeltjänsten igen den 29 juni på eftermiddagen mellan kl. under övergången. Den nya tidsstämpeln kommer också att publiceras i förtroendelistan i EU de följande månaderna. Eftersom detta är officiella förfaranden kan Swisscom inte ge en exakt tidslinje för detta.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom