AIS: driftstopp för underhållsmeddelande den 28 juni 2020

28. June 2020, över hela världen

Brådskande underhållsaktiviteter pågår samtidigt vid HSM i våra redundatadatacenter. Mellan 10.00 och 12.00 kan tillgängligheten för All-in Signing Service misslyckas i upp till 10 minuter.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom