Beslut fattas: Kontrakten behöver igen en kvalificerad signatur

2. October 2020, över hela världen

På grund av expanderingen av riskområden i Europa och på grund av svårigheterna att passera gränserna beslutade vi att dra tillbaka beslutet att endast acceptera QES-undertecknade kontrakt och tillåta som tidigare även QES / AES från eIDAS juridiska område och schweiziska juridiska område. Undantag är förseglingsansökningarna: de måste undertecknas av en QES


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom