7 juni till 9 juni 2022 Underhållsarbete SMS-system

7. - 9. June 2022, alla mobilnummer utom tyska mobilnummer

Under natten den 7 juni kl 23.00-05.30 samt den 8 juni kl 23.00-17.30 kommer underhållsarbeten att utföras på det schweiziska SMS-systemet, som även skickar SMS för Swisscom Trust Services till alla mobilkunder utom de med en tyskt mobilnummer. Eftersom alla komponenter är redundanta bör det inte finnas några begränsningar i driften när som helst. Ändå visar erfarenheten att ett SMS ibland kan försvinna i ett övergångsögonblick.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom