31 december 2022 Exchange of Issuing CA i Europa (eIDAS-certifikat)

endast EU

Igår kontaktades alla partners och kunder för att byta ut certifikatkedjan (utfärdande av certifikat för EU). Bakgrunden till detta är de striktare algoritmer som standarderna kräver. Signaturstorleken kommer att ändras till 4096bit och algoritmen sha256WithEncryption kommer inte längre att användas och ersätts av SHA256WithRSAandMGF1 / RSASSA-PSS. Parallellkonton har öppnats för alla partners och kunder så att bytet kan ske självständigt genom att adressera det nya ClaimedID. Konverteringen måste vara genomförd i slutet av 2022, eftersom motsvarande utfärdande CA 4 då kommer att stängas av.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom