24.5. Nu möjligt: automatisk identifiering inom SRS-tjänsten

24. May 2022, EU

Från och med idag har den automatiska identifieringsproceduren "SRS Selfie-Ident EU" lanserats i SRS. I samarbete med tjänsteleverantören NECT möjliggör den självidentifiering för QES/AES enligt eIDAS (ej ZertES). Detta kräver ett nytt SRS-kontrakt med förlängningen SRS Selfie-Ident EU.
Inom en snar framtid (juni/juli) kommer även video- och autoidentifieringsprocedurerna för Schweiz enligt ZertES att lanseras.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom