24.04.2023 RTR Validator returnerar inte rätt resultat - vi rekommenderar att du använder EU Validator

EU

Vi är för närvarande i diskussion med RTR, eftersom valideringsimplementeringen har haft problem med långsiktiga valideringar av korttidscertifikat under en tid. Vi rekommenderar därför - som även meddelats av RTR i presentationerna - användningen av EU Validator på DSS Demonstration WebApp (europa.eu)

UPPDATERING:

  1. RTR kommer i maj (så länge som alla tester är ok) att genomdriva en ny valideringsversion som uttryckligen tillåter att definiera "korttidslevande certifikat" som används med Swisscom och inaktivera den "ogiltiga" valideringen. RTR överväger att lägga ut ett meddelande om denna ändring på webbplatsen för att eliminera osäkerheter i användningen av validatorn.
  2. Swisscom kommer att ställa in det - villkorade - attributet "archivecutoff" i nästa versioner av certifikatet under de kommande 4-6 månaderna för att visa att OCSP-svar också är giltiga för "gamla" (föråldrade) certifikat. Med detta bör alla tvivel elimineras med alla validerare. En sådan implementering med anpassning av dokumentation, CP/CPS, certifikatprofil och avtal med bedömningsorganet tar tyvärr alltid några månader.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom