2023-1-25 Underhåll på SMS-tjänst

25. January 2023, över hela världen

SMS-tjänsten kommer att upprätthållas den 25 januari mellan kl. 1-6. Det kan bli problem att skicka ut SMS under denna tidsram.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom