2023-04-19 Upphörande av SRS Bankident DE (EU/Deutschland) efter den 31 juli 2023

31. July 2023, EU/eIDAS

I enlighet med kapitel 8.5 i tjänstebeskrivningen "Smart Registration Service", måste vi härmed informera alla partners om att bankidentifieringsförfarandet som erbjuds av Swisscom Trust Services under "SRS Bankident DE" kommer att avbrytas under de kommande tre månaderna.

Bakgrunden till detta är att leverantören har beslutat att inte längre erbjuda identifieringsmetoden. Förfarandet kommer därmed också att förlora sin status och godkännande som en eIDAS-kompatibel identifieringsmetod.

Swisscom IT Service Finance SE:s förtroendetjänst kan därför inte längre använda proceduren för att utfärda signaturer och Swisscom Trust Services kan inte längre erbjuda den.

Partners/kunder till SRS-tjänsten kommer att kontaktas separat om detta.

Swisscom arbetar för närvarande med att tillhandahålla en ny bankidentifieringsprocedur inom en snar framtid och för samtal med motsvarande identifieringspartner.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom