2023-02-15: Byte till vår georedundanta sajt

15. February 2023, Över hela världen

Som en del av vår pågående säkerhets- och tillgänglighetstestning som vi behöver göra som en förtroendetjänst, finns det en planerad övergång till vår georedundanta andra plats ikväll mellan 20.00 och 22.00 som inte borde ha några konsekvenser för den pågående verksamheten.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom