2023-02-13 Buffertstorlek på signaturer

13. February 2023, över hela världen

Vi upplevde att buffertstorlekarna (binär) på 30 000 byte för signaturer och 15 000 byte för tidsstämplar som rekommenderas för CA4-övergången inte alltid följs i signaturapplikationerna och ledde till problem när man utökade nyckelstorleken för OCSP-certifikatet för LTV-signaturer. Därför ber vi alla signaturapplikationer att kontrollera buffertstorlekarna för signaturer igen vid problem. Se även Swisscom CA 4 · SwisscomTrustServices/AIS Wiki · GitHub


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom