2022-12-13 SMS i Rumänien, Österrike (Drei) är blockerade

Rumänien, Österrike (delvis), Utanför EU

Vi har fått flera rapporter om SMS-leveransproblem till utländska leverantörer.

I Mobile ID-sammanhanget rör detta för närvarande det österrikiska företaget Drei och det rumänska företaget RCS RDS. När det gäller den senare bekräftades det att leverantören för närvarande aktivt blockerar SMS-leverans.

Rekommendationen är att använda PWD/OTP eller att byta leverantör.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom