2022-11-17 App2App Switch tillgänglig för Mobile ID App

17. November 2022

Appbaserade signaturapplikationer kan nu använda möjligheten att Mobile ID App (dvs inte SIM-kortvarianten i Schweiz) automatiskt kommer i förgrunden under autentiseringsbegäran och sedan försvinner igen i bakgrunden så att signaturapplikationen återigen hamnar i förgrunden . Implementeringen kräver en justering i signaturgränssnittet, se kapitel 4.2.7 i Referensguiden ( AIS Referensguide (swisscom.com) ).


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom