2022-09-14 Eliminering av funktionen för lösenordsåterställning

14. September 2022, över hela världen

Som en del av releasen som implementerades i går kväll, eliminerades alternativet att trycka på "återställ lösenord" i engångskod/SMS-autentiseringsproceduren (PWD/OTP). Denna funktion var historiskt avsedd för speciella kundprojekt, men bör inte användas i standarddrift, då återställning av lösenordet alltid kräver en ny registrering, då man inte längre har en giltig 2-faktors autentisering för en QES som visades vid registreringen. Tvärtom ledde denna funktionalitet till ökade supportinsatser både för partnern och för Swisscom. Swisscom rekommenderar i princip alltid användning av Mobile ID (app)-funktionaliteten – med möjlighet till den biometriska faktorn i appen elimineras också risken för ett glömt lösenord.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom